Global forandring starter med individet


Alle vil gerne gøre en forskel. Vi tror på, at det kan vi bedst gøre i fællesskab. Derfor har vi skabt Spiritworld.


  1. 1. Et sted hvor vi kan gro sammen.
  2. 2. En platform hvor vi kollektivt løfter vores bevidsthedsniveau.
  3. 3. En mission der starter med at rydde op i vores traumer - det uforløste.

Hvad er Spiritworld?


Spiritworld er et online fællesskab, der er dedikeret til at skabe et overblik over spirituelle og alternative behandlingsformer på kropslige, psykiske, følelsesmæssige eller spirituelle udfordringer.

Vi ser på mennesket som et holistisk system, altså arbejder vi med hele mennesket, for at finde årsagen eller årsagerne til dets symptomer.

Dette gør vi ved at skabe forbindelse mellem den enkeltes unikke symptomer og specifikke terapeuter der før har forløst lignende problemstillinger hos andre.

Den spirituelle rejse er en personlig rejse, men den er samtidig bedst taget sammen med andre, så vi kan lære af hinanden i medgang og modgang.

På Spiritworld finder du et selekteret udvalg af 1:1 sessioner, retreats, kurser, workshops, meditationer og spirituelle oplevelser fra de bedste spirituelle og alternative terapeuter og undervisere i Danmark.

For at være terapeut på Spiritworld er det et krav at arbejde holistisk og med den åndelige del af mennesket. Det er altså ikke nok at have læst en masse teori og have fine uddannelser hvis ikke man har gået vejen selv og har fået den nødvendige viden omsat i kroppen til visdom. Dette ser vi som en forudsætning for at være en sand læremester som kan guide andre på deres rejse.

Spiritworld skaber et sikkert og trygt rum, hvor alle søgende er velkomne, uanset hvor de befinder sig på deres spirituelle rejse. Alle har potentialet til at forbinde sig med deres indre visdom og intuition, og vi ønsker at give dem de redskaber og ressourcer, der skal til for at gøre dette muligt.

Når vi forbinder os med vores sande selv og vores åndelige essens, skaber vi positive forandringer inde i os selv som smitter af på verden omkring os. På den måde er den åndelige rejse både noget man gør for sig selv og for sine medmennesker.

Vi ved dette er muligt fordi vi selv har gået vejen og erfaret på egen krop og sjæl at det er muligt at blive fri for fortidens traumer og leve frit som den du er. Det er ofte en hård, forvirrende og langsommelig vej at gå alene, derfor har vi skabt Spiritworld, så vi sammen kan følges ad, mod en bedre verden, et skridt ad gangen.

Hvorfor Spiritworld?


Hvorfor er Spiritworlds fællesskab og behandlinger så vigtige for os, og hvorfor har vi valgt at investere så meget tid og energi i at skabe Spiritworld?

Fordi verden har brug for det.

Vores samfund er i dag struktureret på en sådan måde at det er yderst svært at være et menneske i balance. Vores samfund presser os ud af balance og har nu nået et vendepunkt hvor vi ikke længere kan følge med i det tempo systemet kræver af os. Derfor ser vi også i dag de højeste tal nogensinde af mennesker der er ramt af stress og mennesker der søger alternative svar.

Image of Sundhedsstyrelsen

Andelen af voksne danskere med en høj score på stressskalaen er steget fra 21 pct. i 2013 til 25% i 2017 og 29% i 2021. Stress er også mere udbredt blandt unge end blandt ældre personer, og gruppen af 16-24-årige har flest med en høj score på stressskalaen med 31% blandt mændene og 52% blandt kvinderne.

Image of Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
dec. 2022

Den høje stressrate hænger godt sammen med at flere og flere er begyndt at søge svar i det alternative.

Image of Statens Institut for Folkesundhed

Brugen af alternativ behandling er fortsat meget udbredt i Danmark. I alt har 24 procent af den voksne befolkning brugt én eller flere former for alternativ behandling inden for det seneste år – og det svarer til cirka 1,2 millioner danskere.

Image of Statens Institut for Folkesundhed
Statens Institut for Folkesundhed
sep. 2022

Udover det individuelle aspekt der er yderst udfordret er der også langt større og mere komplekse problemer i verden. Vi er, som du nok efterhånden er klar over, ved at ødelægge vores eget eksistensgrundlag her på jorden, og i en hastighed og omfang vi som mennesker har svært ved at forstå hvad vi skal gøre ved, derfor ser vi også mangl på handling fra verdens ledere, for hvor starter vi lige?

Alle vores skabte klimaforandringer påvirker hele klodens økosystem, mennesker, dyr og planter kan ikke nå at tilpasse sig ændringerne og må uddø. Alt dette har vi opnået på cirka 200 år, altså ca. siden den industrielle revolution begyndte.

Og løsningen på vores problemer er tragikomisk simpel: vi skal starte med os selv – den klassiske cliche, vi har hørt så mange gange før. Men denne simple læresætning er uhyre vanskelig og kompleks at forstå dybden af og mestre. Lad mig uddybe:

Årsagen til alle menneskeskabte problemer i verden, kommer som du ved fra mennesket, ergo må kilden til problemerne også ligge i os selv.

Og det er her det svære kommer: Vi bliver nødt til at ændre vores optik, altså den måde vi ser på verden, hvis vi skal overleve som race. Vi skal tilbage til rødderne hvor vi er åndeligt forbundne med verden omkring os, for det er her vi alle kommer fra og er en del af. Vi er ikke som mennesker separerede fra naturen, vi er en aktiv del af den i et dybt afhængtigt tilhørsforhold, altså skal optikken om et “den” og “os” smeltes sammen til en åndelig forståelse af at vi ER naturen. Og alt vi gør ved naturen gør vi også ved os selv. Og på den måde er vi alle en del af noget større.

Og at opnå denne visdom, så den kan føles og mærkes i kroppen, ikke kun på et intellektuelt plan, kan være vanskeligt, men som vi ser det, er den kritisk at opnå hvis vi som mennesker skal transcendere den gamle form for menneske der lever reaktivt ud fra egoet, og løfte os til en ny udgave af bevidste indvivider i balance der lever som del i noget større. Dette er en overgivelsesprocess af dimensioner og den gøres bedst i sammen.

Man kan meget simpelt sige at årsagen til alle vores “ude af balance problemer” på jorden er: at vi er disconnected fra vores åndelighed. For åndeligheden er forbindelsen til det “større”. En forbindelse der kan føles og mærkes i kroppen når den bliver aktiveret. En følelse af at man er en del af en større levende skabning. Denne skabning, vil nogen kalde for universet, andre naturen, guddommelig bevidsthed, Gud, Kilden, eller The Force som de gør i Star wars… Fælles for dem alle er at man har opnået en forståelse, som man på en eller anden måde har fået omdannet til visdom (altså viden der er forankret i kroppen så man ikke tænker den, men lever den, føler den, er den).

På den måde er Spiritworld en platform der har til mission at hjælpe folk til at vågne op til hvem de i virkeligheden er, hvem de er skabt til at være, og ad den vej finde tilbage til denne forbindelse til det større. (Det skal nævnes at Spiritworld på ingen måde er en religiøs instans, da vi gerne vil løsrive os af det egokaos religion ofte er, religion i sin sande essens er noget andet)

Mange mennesker går rundt og er forvrængede udgaver af hvem de i virkeligheden er, og dette skaber lidelse. Lidelse er kroppens måde at fortælle os at vi ikke er i alignment med hvem vi er. Men i vores moderne samfund har vi systemisk igennem mange år undertrykt hvad vores kroppe siger til os og slet ikke haft fokus på at give os selv de nødvendige personlige værktøjer til at kunne navigere i vores indre verden – følelser, lidelse, spiritualitet er alt sammen emner der først fornyelig er kommet rigtig på dagsordnen i vores moderne vestlige samfund.

Mange af Spiritworlds læremestre er allerede kommet langt på deres egen rejse, og de kan og vil rigtig gerne hjælpe dig lige præcis der hvor du er på din rejse. Mange af tilbuddene her på siden kommer fra folk der går på deres sande sti og fra hjertet vil hjælpe dig til at gå på din.

Alle krige og al lidelse i verden er opstået på baggrund af misforståelser som ofte grunder i uforløste traumer. Traumer som vi ikke har haft værktøjerne eller støtten til at kunne processere og dermed give slip på. Dermed sider energien fast i kroppen og vil forsøge som ukrudt at trænge igennem overfladen for at kunne blive forløst.

Derfor handler det paradigme skifte vi står i lige nu om at kigge ind ad og føle alt det undertrykte. Dette lyder simpelt men er den sværeste opgave menneskeheden står overfor.

Derfor må vi hjælpe hinanden med omsorg, fællesskab og viden så andre også kan forløse de energier der sidder fast i deres nervesystemet. Energierne (vi kan også kalde dem følelser (E-motion = energy in motion)) De ligger ofte i underbevidstheden og er svære at få sat lys på. Men når man får følt energien ud i kroppen og ser den for hvad den er, med nye øjne, og kan se at det ikke er rigtigt længere, og bare er en historie vi har fortalt til os selv, om os selv, så har vi lettere ved at give slip på den historie eller omdanne den til en ny, der bedre tjener os. Desto flere at disse optiker/filtre/historier vi kan give slip på, desto tættere kommer vi på kernen af vores væsen – vores sjæl. Og på den måde skal vi ikke slæbe rundt på fastlåste energier der dræner os længere.

Derfor tror vi hos Spiritworld på at formålet i livet er at finde tilbage til vores sjæl (vores sande udtryk) som vi mere eller mindre forlod som børn for at overleve i et miljø som ikke så os som det unikke og perfekte lys vi var.

Dette er en proces vi som mennesker, alle går igennem, vi bliver født ind i verden perfekt og uspoleret som et lille barn (også derfor engle ofte portrætteres som børn) og så bliver vi nødt til at tilpasse os det miljø vi vokser op i for at kunne overleve. Hvis vi som barn fx har brug for rigtig meget fysisk kontakt for at føle os elskede, og vi elsker at klistre os op af mor for at føle os trygge og elskede, men mor har ofte svært ved al den fysiske kontakt fordi hun bare fungerer anderledes , så vil det lille barn se mors forskellighed som afvisning af sit sande unikke udtryk, og barnet må derfor tilpasse sig, for at få sin kærlighed. På den måde bliver vi forvrængede udgaver af os selv helt automatisk også selvom der ingen intention har været om at gøre nogen ondt, det er et eksistentielt præmis for at leve på jorden.

Vores mission er at skabe et fællesskab, der giver dig mulighed for at opdage, udforske og omfavne din egen unikke rejse med støtte fra et fællesskab der altid er lige ved hånden. Vi ønsker at give dig de rigtige værktøjer og ressourcer til at finde din indre styrke, helbredelse og visdom, så du kan navigere i livets udfordringer og finde en dybere forbindelse til dig selv og verden omkring dig.

Vi tror på, at denne forbindelse er afgørende for vores mentale, fysiske og åndelige velvære og at den kan føre til en dybere forståelse af os selv og vores plads i verden.

Vi ønsker at skabe et rum, hvor du kan føle dig helt tryg og støttet, hvor du kan dele dine erfaringer og lære af andre. Vi ønsker at skabe et fællesskab, hvor tillid, respekt og empati er i centrum, og hvor du kan føle dig fri til at være dig selv.

Vi mener, at Spiritworld kan blive dette fællesskab og være med til at skabe en positiv forandring i verden, en forandring der starter indefra.